PHỤ HUYNH HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH KHÚC PHỐI HỢP THỰC HIỆN TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG

        Giáo dục trật tự, an toàn giao thông là một nhiệm vụ quan trọng mà trường Tiểu học Vĩnh Khúc hằng năm luôn đẩy mạnh thực hiện. Công tác giáo dục an toàn giao thông cho học sinh không chỉ diễn ra trên lớp mà còn lồng ghép trong những hoạt động ngoài giờ lên lớp, chẳng hạn khi tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 dịp khai giảng năm học, giờ chào cờ đầu tuần, các hoạt động trải nghiệm, văn nghệ, thể thao, ... 


        Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho phụ huynh học sinh về trật tự, an toàn giao thông cũng có ý nghĩa hết sức quan trọng. Từ chỗ phụ huynh hiểu sẽ dẫn tới việc chung tay nhắc nhở, giáo dục con em thực hiện. Vì vậy, ngay từ đầu năm học, nhà trường đã tổ chức hoạt động trật tự, an toàn giao thông thiết thực cho chính phụ huynh học sinh. Nhà trường đã phối hợp với lực lượng công an và Đoàn thanh niên xã tuyên truyền tới phụ huynh học sinh thực hiện trật tự giao thông ngay từ cổng trường để tránh ùn tắc vào giờ tan học.

       Khi được tuyên truyền, phụ huynh học sinh đã tích cực phối hợp thực hiện đó là sắp xếp những phương tiện đưa đón có hàng lối, gọn gàng theo vạch sơn quy định và đứng chờ con cháu ở điểm hẹn phía ngoài cổng. Sau một tuần, nhờ sự phối hợp chỉ dẫn của lực lượng công an, Đoàn thanh niên xã và nhà trường nên cổng trường vào giờ tan học đã khắc phục được tình trạng ùn tắc giao thông.

      Một số hình ảnh về chỉ dẫn và thực hiện trật tự, an toàn giao thông:

 

 

 

Bài viết liên quan