KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VI RÚT CORONA GÂY RA

PHÒNG GD&ĐT VĂN GIANG                                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH KHÚC                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số 57/KH-THVK                                                                                 

                                                                                      Vĩnh Khúc, ngày 03 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

Triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp

do chủng mới của vi rút Corona gây ra

 

         Thực hiện Kế hoạch số 21/KH-PGDĐT ngày 01/02/2020 của Phòng GDĐT huyện Văn Giang về việc triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

         Căn cứ Quyết định số 56/QĐ-THVK ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Hiệu trưởng nhà trường;

Trường Tiểu học Vĩnh Khúc xây dựng Kế hoạch triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra như sau:

I. MỤC TIÊU

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn thể đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh về tác hại của bệnh dịch và công tác phòng, chống bệnh dịch trong môi trường giáo dục.

- Thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh dịch trong trường học. Đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, vệ sinh phòng bệnh kịp thời, đúng quy định.

- Đảm bảo không để dịch bệnh bùng phát và lây lan trong đơn vị trường học.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU

1. Đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh đối với công tác phòng, chống dịch bệnh.

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục những nội dung cơ bản về nguyên nhân, biểu hiện, tác hại của bệnh dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona đối với sức khỏe của con người, hậu quả nghiêm trọng đối với cộng đồng, xã hội; mức độ nguy hiểm, khả năng lây lan của bệnh dịch; các biện pháp phòng, tránh bệnh dịch thông thường trong trường học.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phố biến, giáo dục bằng nhiều phương thức: quán triệt, phổ biến trực tiếp trong tiết chào cờ đầu tuần, trong các tiết sinh hoạt tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; tuyên truyền thông qua các phương tiện truyền thông của nhà trường: bảng tin, hệ thống phát thanh, trang mạng, cổng thông tin điện tử, in ấn pa-no, áp phích về phòng, chống bệnh dịch và niêm yết tại những điểm công cộng trong khuôn viên trường học…

- Đẩy mạnh công tác truyền thông đến đông đảo phụ huynh học sinh thông qua Ban đại diện cha mẹ học sinh, thông qua học sinh nhằm huy động sự tham gia của cha mẹ học sinh trong công tác phòng, chống bệnh dịch tại đơn vị trường học.

2. Tăng cường công tác phối hợp với cơ quan y tế trong công tác vệ sinh trường học; theo dõi, quản lý sức khỏe của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

- Đẩy mạnh các hoạt động của công tác y tế trường học, đặc biệt là thực hiện công tác y tế trường học gắn với y tế cơ sở. Phối hợp với các đơn vị y tế liên quan xây dựng Chương trình hành động cụ thể nhằm chủ động kiểm soát tình hình diễn biến dịch bệnh.

- Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị y tế dự phòng, trung tâm y tế huyện, tỉnh và đặc biệt là trạm y tế xã trong công tác kiểm soát tình hình dịch bệnh trong đơn vị trường học.

- Phối hợp đơn vị y tế lập hồ sơ theo dõi, quản lý tình hình sức khỏe của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh. Phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, khi có hiện tượng bất thường hoặc dịch bệnh xảy ra kịp thời cách ly, đưa tới bệnh viện để chẩn đoán, điều trị, kiên quyết không để dịch bệnh lây lan, bùng phát tại đơn vị trường học.

- Phối hợp tổ chức các hoạt động truyền thông, tập huấn phòng, chống bệnh dịch cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh phù hợp với điều kiện thực tế địa phương và của cơ sở giáo dục nhằm nâng cao khả năng ứng biến với tình hình dịch bệnh.

- Phối hợp tổ chức các hoạt động kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống bệnh dịch tại đơn vị trường học.

3. Tổ chức thực hiện các biện pháp dự phòng, phòng chống dịch bệnh tại đơn vị trường học.

- Cán bộ quản lý, cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong đơn vị trường học phải có nhận thức đúng đắn, đầy đủ về mức độ nguy hiểm của bệnh dịch. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm nếu để xảy ra các tình huống dịch bệnh tại đơn vị do nguyên nhân chủ quan, thiếu trách nhiệm.

- Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống bệnh dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona trong từng cấp quản lý. Xác định vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, các thành viên trong cơ quan, cơ sở giáo dục trong công tác phòng, chống bệnh dịch. Xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, phân công cán bộ, nhân viên thường xuyên trực tại cơ sở giáo dục nhằm kịp thời ứng phó với tình hình diễn biến của bệnh dịch.

- Thực hiện thường xuyên các hoạt động vệ sinh môi trường, vệ sinh khử khuẩn trong khuôn viên trường học, lớp học, đảm bảo môi trường lớp học sạch sẽ, khô thoáng. Vệ sinh sạch sẽ bề mặt, đồ chơi, đồ dùng dạy học thường ngày bằng xà phòng, chất tẩy rửa phù hợp, an toàn. Cung cấp đầy đủ nước uống sạch cho học sinh.

- Đẩy mạnh giáo dục các kiến thức về dinh dưỡng hợp lý và vận động thể lực phù hợp nhằm tăng cường thể trạng, nâng cao sức đề kháng và khả năng phòng, chống bệnh dịch cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong cơ sở giáo dục.

- Thường xuyên phổ biến, giáo dục, hướng dẫn, nhắc nhở cán bộ, giáo viên, học sinh một số kỹ năng phòng, chống dịch bệnh như: hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh viêm đường hô hấp cấp tính, hạn chế đi đến những nơi đông người, các lễ hội, vùng có bệnh dịch; giữ ấm cơ thể, vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, súc họng bằng nước sát khuẩn miệng để phòng bệnh viêm phổi; đeo khẩu trang y tế đúng cách, phù hợp với khuyến nghị của cơ quan y tế; thực hiện che miệng, mũi và sử dụng các vật dụng che phù hợp khi ho hoặc khi hắt hơi nhằm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp; giáo dục học sinh làm tốt nhiệm vụ là cầu nối tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh cho gia đình và cộng đồng.

- Bổ sung vật tư, hóa chất, thuốc men và các trang thiết bị y tế phù hợp tại cơ sở giáo dục theo quy định tại Thông tư số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 để kịp thời xử trí ban đầu đối với những trường hợp bất thường xảy ra trong đơn vị trường học.

- Không tổ chức các hoạt động trải nghiệm ngoài nhà trường, hạn chế tổ chức các hoạt tập thể đông người. Đối với hoạt động phối hợp giáo dục với các đơn vị ngoài nhà trường có sử dụng nhân sự ngoài nhà trường, các đơn vị giáo dục cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa đối với những nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh tại cơ sở giáo dục trong quá trình tổ chức các hoạt động phối hợp giáo dục, đảm bảo không xảy ra tình trạng bệnh dịch do tổ chức các hoạt động phối hợp giáo dục.

4. Đẩy mạnh công tác phối hợp gia đình và chính quyền địa phương trong việc phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe học sinh

- Huy động sự tham gia của Ban đại diện cha mẹ học sinh, phụ huynh học sinh trong công tác quản lý, theo dõi sức khỏe học sinh, phòng, chống bệnh dịch. Phối hợp giáo dục học sinh thực hiện vệ sinh, phòng ngừa bệnh dịch, tự nhận biết, theo dõi sức khỏe và tự động khai báo khi có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh. Đối với những trường hợp học sinh có những biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh,  phối hợp với phụ huynh và các cơ sở y tế có biện pháp cách ly, không đưa học sinh đến trường.

Phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trong cơ sở giáo dục. Huy động sự tham gia của các tổ chức đoàn thể trong việc hỗ trợ cơ sở giáo dục.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban chỉ đạo

1.1. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Thịnh-Trưởng Ban chỉ đạo

- Chỉ đạo, phụ trách chung các vấn đề về tình hình dịch bệnh;

- Liên hệ, phối hợp và đề nghị hỗ trợ từ các cơ quan y tế (khi cần thiết);

- Tổng hợp thông tin để báo cáo cấp trên.

1.2. Đồng chí Chu Thị Quỳnh Vân, đồng chí Lê Xuân Thịnh-Phó trưởng Ban chỉ đạo

- Phụ trách công tác truyền thông, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh đối với công tác phòng, chống dịch bệnh;

- Tổ chức thực hiện các biện pháp dự phòng, phòng chống dịch bệnh tại đơn vị trường học; trực tiếp tham mưu chỉ đạo các hoạt động phòng, chống dịch bệnh của trường;

- Chỉ đạo, giám sát, đôn đốc công tác lao động, vệ sinh môi trường;

- Tổng hợp theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh;

- Tổng hợp tình hình sức khoẻ của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh.

1.3. Chủ tịch Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân, Bí thư đoàn, Tổng phụ trách Đội

- Thực hiện nghiêm túc Kế hoạch của Ban chỉ đạo;

- Phối hợp với chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể trong xã, Ban đại diện cha mẹ học sinh, gia đình học sinh để truyên truyền cách phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế;

- Theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh trong trường, trên địa bàn xã;

- Theo dõi tình hình sức khoẻ của học sinh;

- Thực hiện lồng ghép các nội dung giáo dục phòng, chống bệnh dịch trong các hoạt động giáo dục phù hợp;

- Thường xuyên thông tin, báo cáo về Ban chỉ đạo về các vấn đề phòng chống dịch bệnh.

1.4. Tổ trưởng, tổ phó chuyên môn và các bộ phận công tác khác

- Thực hiện nghiêm túc Kế hoạch của Ban chỉ đạo;

- Theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh trong trường, trên địa bàn xã;

- Theo dõi nắm bắt tình hình sức khoẻ HS;

- Thực hiện lồng ghép các nội dung giáo dục phòng, chống bệnh dịch trong các hoạt động giáo dục phù hợp;

- Thường xuyên thông tin, báo cáo về Ban chỉ đạo về các vấn đề phòng chống dịch bệnh.

2. Công tác thu thập thông tin, báo cáo

Thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên; báo cáo đột xuất đối với những trường hợp bất thường xảy ra tại đơn vị với các cơ quan quản lý cấp trên, không dấu giếm khi phát hiện trường hợp mắc bệnh dịch, tránh để bệnh dịch bùng phát và lây lan tại đơn vị.

Các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh, các đồng chí giáo viên, nhân viên và học sinh căn cứ nội dung Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng mục tiêu, tiến độ, hiệu quả;

 

Nơi nhận:                                                                                          HIỆU TRƯỞNG

- Lãnh đạo nhà trường (để báo cáo)

- Các bộ phận công tác (để thực hiện)                                                                     (Đã kí)

- Lưu: VT

                                                                                                    Nguyễn Thị Hồng Thịnh

Bài viết liên quan