Giao lưu bóng đá Mini Tiểu học

Giao lưu bóng đá cụm 1 (gồm các trường Tiểu học: Vĩnh Khúc, Tô Hiệu, Long Hưng, Tân Tiến)

Ngày 09/10/2018, theo lịch được phân công của Phòng GD&ĐT Văn Giang, Cụm 1 đã tổ chức Giao lưu bóng đá Mini dành cho học sinh lứa tuổi 9 đến10 tuổi - Năm học 2018-2019.

Bài viết liên quan